Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy – szkolenia bhp

Zasady bhp stanowią bazę dla bezpiecznej i właściwej pracy każdego pracownika. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu zaznajomić pracownika z zagrożeniami, którym mogą pojawić się podczas pracy, a także sposobami, które pozwolą na ich efektywne uniknięcie. W zgodzie z przepisami kodeksu pracy wyłącznie pracownik, który odbędzie szkolenie bhp może być dopuszczony do pracy, ponieważ wtedy posiada niezbędną wiedzę, aby jego praca mogła odbywać się w sposób dla niego i dla innych pracowników bezpieczny.

Szkolenia z zakresu bhp odbywają się na koszt pracodawcy. O ile więc potrzebujemy kompleksowych usług z tego zakresu, obsługa bhp stalowa wola przeprowadza szkolenia w sposób kompleksowy.
Szkolenia bhp – ważne informacje
Należy zaznaczyć, że przed dopuszczeniem nowego pracownika do stanowiska pracy musi odbyć się szkolenie wstępne bhp. Wyłącznie należycie przeszkolony pracownik może przystąpić do pracy, tak aby nie stanowić zagrożenie dla samego siebie oraz innych. Szkolenia bhp mogą być przygotowywane w różnej formie, są to w głównej mierze kursy oraz seminaria. Warto również dodać, że oprócz szkolenia wstępnego niezbędne jest przeprowadzenie szkolenia okresowego. Ten rodzaj szkolenia musi zostać zorganizowany przez pracodawcę do 12 miesięcy od terminu zakończenia szkolenia wstępnego. Pracownik po odbyciu kursu bhp musi podpisać oświadczenie, że został obeznany z zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Jeżeli zatem szukamy firmy świadczącej usługi z zakresu kursów tego rodzaju, szkolenia bhp stalowa wola oferuje pełen zakres usług szkoleniowych.

Warto zobaczyć: szkolenie wstępne bhp.